Pargas Svenska Pensionärer

IT-hösten 2019

Bästa IT-vänner

IT-hösten 2019

Pargasiternas IT-verksamhet fortsätter i september. Under hösten kommer vi att ordna tre olika typer av träffar: Drop-in-, Pekplatta- och Laptop-träffar. Mötesplatsen är densamma som förut, Seniorum Strandvägen 30.Drop-in-träffarna är personlig handledning t.ex. för nybörjare eller lösning av medlemmarnas specifika problem. På Drop-in träffarna kan man också få handledning med smarttelefoner eller Apple-datorer (Mac). I Pekplatte-gruppen jobbar vi med iPads och Android-pekplattor. På Laptop-gruppens möten kan man använda Win 10 och Win 7 & 8 datorer.

Tidpunkterna för träffarna hittar ni i händelsekalendern på föreningens webbsida, http://www.pargas.spfpension.fi

Man också kan få dator eller smarttelefonhandledning hem. Då är det bara att kontakta mig eller Carl-Gustav Nygårdas.

Nya medlemmar är välkomna att delta i vår verksamhet.

Pentti

Kajs tips

Här är en länk till Grankullas hemsida, där Kaj Kankaanpää ger goda råd åt datoranvändare