Pargas Svenska Pensionärer

PARGASITERNAS VECKOPROGRAM

Måndagar kl. 13.00 Bridge Seniorboendets klubblokal Vapparvägen.
Måndagar kl. 09.00-11.30 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Tisdagar kl. 11.00 Boule Yrkesskolans grusplan eller gymnastiksal
Tisdagar kl. 09.00-10.00 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Fredagar kl.09.00-10.30 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Fredagar kl. 14.00 Vattengympa Folkhälsans hus
Musik, Trädgård, Litteratur, data, enligt separata kallelser från gruppledar
 

 
Klicka på händelsens blå text, så ser du mera detaljerat innehåll.

Händelsekalender

16.10
Digital Wells Uppföljningsmöte
16.10
Månadsträff
21.10
Stavvandring Mielisholm ”Holmo”.
23.10
IT-stöd Drop-in,
23.10
Seniorföreläsning: Sortering av hemmets avfall – vad skall läggas i vilket kärl?
04.11
Seniorskeppet
12.11
Styrelsemöte
17.11
Mauno Koivisto Täkters president i Täkter  uf-lokal i Ingå.
20.11
Månadsträff med Höstmöte
21.11
Förbundets höstmöte i Tammerfors
25.11
Lillajulskryssningen
27.11
Seniorföreläsning: Jazzens historia i ord och toner
10.12
Styrelsemöte
18.12
Månadsträff med Julfest
04.04
CANDIDE Leonard Bernsteins operett 4.4.2020 ÅST


Foto: Gunnel Jansson, Fotoklubben